Menadžer Kompanija d.o.o. je preduzeće za proizvodnju i usluge, osnovano 1994. godine, u privatnom vlasništvu.

Posluje profitabilno i ima jasnu viziju svog razvoja. Strateško opredjeljenje preduzeća se ogleda u stalnoj aktivnosti na praćenju i ulaganju u nove tehnologije u sferi telekomunikacija, štampanih medija i WEB-a, koje omogućavaju brži, efikasniji i jeftiniji prijem, obradu i isporuku informacija za naš Info-M oglasni centar. Naša osnovna djelatnost su usluge prijema, obrade i komercijalnog plasiranja informacija, kako za fizička, tako i za pravna lica. VAS SMS i Premium rate usluge su novi pravac u našem razvoju.

 

Preduzeće je osnivač i izdavač oglasnika „Mali Oglasi“, od 1995. godine. U vlasništvu preduzeća su i interaktivno WEB izdanja, Mali Oglasi.

 

Adresa:

Cerska 38

78000 Banja Luka

RS, Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 51 333 500

Fax: + 387 51 333 533

e-mail: direkcija@menadzer.com

Usluge Uvod English Deutsch